back to home dude

Năm đêm ở Candy's

Năm đêm ở Candy's

về Năm đêm ở Candy's

Tiệm Pizza của Freddy Fazbear đã bị đóng cửa. Dĩ nhiên là có một nhà hàng mới sẽ được mở để thế chỗ, nhưng nhà hàng mới này cuối cùng sẽ được an toàn chứ? Bạn bắt đầu lại công việc của một người bảo vệ an ninh và bạn mong chờ sẽ có những đêm an bình. Nhưng bạn sẽ không có được điều đó đâu. Hãy giữ cho bản thân được an toàn và đừng để bất cứ điều gì làm bạn sợ hãi!