back to home dude

Năm 2020

Năm 2020

Về Năm 2020

Trong trò chơi này có rất nhiều hình khối khác nhau. Bạn là người có khả năng di chuyển những hình khối này ở trên tấm bảng. Cách sắp xếp đúng là xếp các khối theo hàng ngang, sau đó bạn sẽ được điểm và các khối sẽ biến mất khỏi hàng. Nếu bạn chơi tốt trò chơi này, thì nó sẽ không bao giờ kết thúc cả.