back to home dude

Nak The Crunkodile

Nak The Crunkodile

về Nak The Crunkodile

Đóng vai chú cá sấu Nak và hãy đi xuống tầng hầm càng sâu càng tốt. Đi từ trái sang phải và trở về những đường hầm, tránh né tất cả những chướng ngại vật và tập hợp tất cả những đồng tiền trên đường đi! Sau đó, bạn có thể sử dụng những đồng tiền này để mua nâng cấp và thậm chí đi sâu hơn vào lòng đất!