back to home dude

Mystery Hunter

Mystery Hunter

Về Mystery Hunter

Lùng sục qua khu mộ đánh mất của Hammunaptra, nơi mà hàng trăm kho báu bị chôn kín những năm về trước! Hãy cố gắng tìm ra những vật thể lấp vừa vào cuốn sách của bạn! Sử dụng thiết bị của bạn và đừng bao giờ bỏ cuộc!