back to home dude

My Sweet Parrot

My Sweet Parrot

Về My Sweet Parrot

Công việc của bạn là chăm sóc chú vẹt đáng yêu này. Cho chú ăn hoặc uống mỗi khi chú đói hay khát và đem chú vẹt này đi bệnh viện mỗi khi chú bị ốm dưới điều kiện môi trường. Nếu bạn thực hiện tốt nhiệm vụ này, sẽ có thêm nhiều những chú vẹt sẽ đến để được bạn chăm sóc!