back to home dude

My Kingdom for the Princess 2

My Kingdom for the Princess 2

về My Kingdom for the Princess 2

Bạn cần xây lại lâu đài này trước khi màn đêm buông xuống. Tập hợp các vật liệu, di dời những chướng ngại vật, và sửa chữa cầu đường. Và hoàn tất để kịp giờ ăn tối.