back to home dude

My First Date Makeover

My First Date Makeover

về My First Date Makeover

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên và bạn muốn mình trông thật rạng rỡ! Hãy tạo nên sự bất ngờ cho buổi hẹn hò với một phong cách hoàn toàn mới. Tạo kiểu tóc, trang điểm khác và từ bỏ phong cách cũ nhé!