back to home dude

My Dolphin Show 2

My Dolphin Show 2

Về My Dolphin Show 2

Trình diễn cho khán giả xem những chương trình biểu diễn của cá heo. Thực hiện những pha nhào lộn và làm cho chúng cười. Khi bạn làm tốt, bạn sẽ được thưởng bằng những chú cá ngon.