back to home dude

Sếp Yêu Quý Của Tôi

Sếp Yêu Quý Của Tôi

Về Sếp Yêu Quý Của Tôi

Sếp của bạn khiến cho bạn cảm thấy rất tức giận đến mức bạn quyết định đá bà ấy ra khỏi tòa nhà! Mỗi lần bạn làm điều này bạn sẽ được thưởng tiền, và số tiền này sẽ giúp bạn mua những nâng cấp mới. Bạn sẽ mất bao nhiêu ngày để đá bà ta được đến đích?