back to home dude

Mutilate-a-Doll 1

Mutilate-a-Doll 1

về Mutilate-a-Doll 1

Cảm thấy tức giận? Muốn đánh và hủy diệt? Và đây là thời điểm dành cho bạn! Tạo ra những con búp bê, sau đó sử dụng chuột để kéo vào thế giới của họ những vật thể khác nhau có thể cắt xén chúng bằng mọi cách! Cắt, đâm, ghiền, cho nổ - thể hiện trình độ bạo lực của bạn theo một hướng mới!