back to home dude

Mustached Driller

Mustached Driller

về Mustached Driller

Vào vai thợ khoan Mustached và đào sâu dưới tầng hầm khai thác than và những kho báu khác! Nghỉ để mua thêm những trang thiết bị mới trong cửa hàng hoặc tái tạo năng lượng trong quán cà phê!