back to home dude

Must Escape: The Castle

Must Escape: The Castle

về Must Escape: The Castle

Nhà vua đã nhốt bạn vào ngục vì bạn đã đi lang thang trong lâu đài mà không có sự cho phép! Tìm những đồ vật có thể giúp bạn thoát ra. Bạn có những kỹ năng để có thể tìm lại sự tự do của mình?