back to home dude

Muốn chết hay muốn sống

Muốn chết hay muốn sống

về Muốn chết hay muốn sống

Bắt hoặc giết tất cả những kẻ lừa đảo nguy hiểm trước khi chúng giết bạn.