back to home dude

Munera.io

Munera.io

Về Munera.io

Mục tiêu của Munera.io vô cùng đơn giản: ngày càng to lớn nhưng đừng để bị chết. Trong nền trò chơi trung đại, bạn hãy tìm đường đi qua mê cung dưới đất đầy tối tăm và sống sót trong các cuộc tấn công của những hộp sọ thủy tinh và xạ thủ!