back to home dude

Mumu

Mumu

về Mumu

Làm cho sự kết hợp của ba hoặc nhiều hơn những viên gạch cùng màu để làm cho chúng biến mất. Cố gắng ghi càng nhiều điểm càng tốt.