back to home dude

Mũi tên và Kèn

Mũi tên và Kèn

Về Mũi tên và Kèn

Người thợ săn trẻ này đã kết hơn và có 2 đứa con nhỏ. Chúng đang đói và chúng cần đồ ăn. Không có một con cá nào vaà sẽ chẳng có cây gì mọc lên. Chỉ có một cách duy nhất. Họ phải săn hươu. Bạn có thể làm điều đó không? Dùng những viên gạch để mũi tên lao đi. Thật tiện lợi!