back to home dude

Mũi Tên Bạc

Mũi Tên Bạc

về Mũi Tên Bạc

Cưỡi một chú ngựa và bắn kẻ thù của bạn cùng một lúc có vẻ như không phải là một ý kiến hay. Sẽ là bất khả thi để có thể vừa tập trung vào việc gì đang xảy ra trên đường nếu bạn đang nhắm bắn. Đó là lý do vì sao xạ thủ này cần sự trợ giúp của bạn. Cưỡi chú ngựa, tránh những chướng ngại vật và thu thập những chiếc lá để tăng số điểm của bạn. Dù bạn làm bất cứ điều gì, hãy chắc chắn là cô ấy được an toàn!