back to home dude

Muffin Match

Muffin Match

về Muffin Match

một chiếc bánh bông lan nhỏ sẽ được hiện ra bên trên góc trái màn hình, và nhiệm vụ của bạn là đặt chúng vào vị trí sao cho nó có thể chạm vào càng nhiều bánh cùng loại càng tốt! Khi bạn lấy đi càng nhiều bánh trong lượt của bạn, bạn sẽ ghi điểm càng cao!