back to home dude

Mục Tiêu Ma

Mục Tiêu Ma

Về Mục Tiêu Ma

Những con ma đang cố gắng xâm chiếm lãnh thổ của bạn. Hãy cố gắng đưa chúng trở về với địa ngục, bằng cách ném đá vào chúng! Hãy cẩn thận đừng để bị ngã vào những hố sau!