back to home dude

Mưa Kẹo 3

Mưa Kẹo 3

về Mưa Kẹo 3

Trong trò chơi vui nhộn này bạn sẽ cố gắng loại bỏ những viên kẹo ngon nhất và đạt được mục tiêu của mỗi màn. Đưa từ 3 viên kẹo trở lên lại cạnh nhau và tạo thành viên kẹo khổng lồ. Chú ý số lần di chuyển mà bạn có, vì thời gian của bạn cũng sẽ hết nếu bạn sử dụng hết số lần di chuyển. Vậy nên hãy thật nhanh!