back to home dude

Mưa Kẹo 2

Mưa Kẹo 2

Về Mưa Kẹo 2

Hãy cố gắng đưa từ 3 viên kẹo cùng màu trở lên đến cạnh nhau để loại bỏ chúng khỏi trò chơi! Nếu bạn đạt đủ số điểm bạn sẽ được sang màn chơi tiếp theo. Bằng cách kết hợp chính xác nhiều lần bạn có thể nhận được những viên kẹo đặc biệt sẽ cho bạn nhiều điểm hơn!