back to home dude

Mùa đông ở vùng đất Woobies

Mùa đông ở vùng đất Woobies

về Mùa đông ở vùng đất Woobies

Lúc này là mùa đông ở vùng đất woobies! Dùng chuột để nhắm và bắn những Woobies cùng màu để loại bỏ chúng khỏi trò chơi. Liệu bạn sẽ giành được điểm cao nhất?