back to home dude

Ms Pacman

Ms Pacman

về Ms Pacman

Bạn là một Pacman và cố gắng ăn tất cả những chấm nhỏ trước khi một trong những con ma bắt được bạn! hãy cố gắng túm lấy một trong những chấm to hơn! Xem bạn có thể ghi điểm cao hơn không nhé?