back to home dude

Mr Vengeance Act 3 Zombie

Mr Vengeance Act 3 Zombie

về Mr Vengeance Act 3 Zombie

Hãy nhìn chúng tôi bây giờ thế nào, tất cả chúng tôi đều đã chết! Vợ tôi và cả con gái tôi. Zombie ở quanh chúng tôi vì thế tôi không cần biết nữa. Trả thù hay khát máu, bất cứ bạn gọi nó là gì. Tôi sẽ hi sinh tất cả những gì tôi có để chiến đấu. Bạn có đồng hành cùng tôi không?