back to home dude

Motorcity Drive

Motorcity Drive

về Motorcity Drive

Trong lúc tham gia một cuộc đua lý thú, bạn bị tấn công. Chọn lấy vũ khí và bắn kẻ tấn công bạn. Bằng cách này bạn sẽ ngăn cản được chúng. Cẩn thận, trong lúc đua bạn phải chú ý đến đường đua.