back to home dude

Moto Stunts

Moto Stunts

về Moto Stunts

Hãy thực hiện những trò biểu diễn với chiếc xe máy của bạn! Vận dụng độ dốc để hứng chút gió và đạt được điểm càng cao càng tốt! Có tất cả 10 cấp độ khác nhau để thể hiện những kỷ năng của bạn!