back to home dude

Một Thế Giới

Một Thế Giới

Về Một Thế Giới

Tạo ra thế giới của riêng bạn bằng cách mua những bộ phận khác nhau! Với cách này bạn có thể đạt được nhiều điểm hơn và dùng chúng để mua nhiều bộ phận hơn. Hành tinh của bạn sẽ trông như thế nào khi nó được hoàn thành?