back to home dude

Một tay kéo máy

Một tay kéo máy

về Một tay kéo máy

Để thắng trò chơi kéo máy này, bạn hãy làm sao cho 3 hình giống nhau trên cùng một đường thẳng.