back to home dude

Một Người Lính

Một Người Lính

về Một Người Lính

Bắn tất cả những kẻ thù của bạn, nhưng đừng để bản thân bị trúng đạn.