back to home dude

Một ngày ở Chernobyl

Một ngày ở Chernobyl

về Một ngày ở Chernobyl

Cậu bé không để ý và giờ cả lớp đã biến mất! Dùng chuột để thu thập những món đồ cần thiết và tìm cách vượt qua những chướng ngại vật nguy hiểm. Bạn có thể tìm lại những người bạn cùng lớp trước khi họ rời khỏi Chernobyl?