back to home dude

Một mình trong công viên

Một mình trong công viên

Về Một mình trong công viên

Bạn đang bị bao vây bởi hàng trăm những chú nấm! Bắn rơi tất cả chúng sao cho chỉ mình bạn trong công viên. Nhặt năng lượng, mua thêm nâng cấp và chiến đấu cùng những tên trùm!