back to home dude

Một chú rồng tên Coal

Một chú rồng tên Coal

về Một chú rồng tên Coal

Bắt đầu một cuộc hành trình với một chú rồng có tên Coal! Khám phá xung quanh, thu thập những vật phẩm có thể trở nên có ích và chiến đấu với những kẻ thù của bạn. Bạn sẽ làm dân làng sợ hãi hay giúp đỡ họ giải quyết vấn đề?