back to home dude

Mortimer Beckett và tên trộm nhà Crimson

Mortimer Beckett và tên trộm nhà Crimson

Về Mortimer Beckett và tên trộm nhà Crimson

Bạn, Mortimer Beckett, sẽ tìm và bắt tên trộm Crimson ở các khu vực lân cận. Tìm kiếm các manh mối và đến thời gian thích hợp, hãy dùng đồ vật của bạn để tiếp tục cuộc điều tra. Liệu bạn có thể giải quyết được vụ án?