back to home dude

Mortimer Beckett And The Lost King

Mortimer Beckett And The Lost King

Về Mortimer Beckett And The Lost King

Vào vai Mortimer Beckett để tìm vị vua bị mất tích của Zantya! Tìm manh mối và sử dụng vật thể khi cần thiết để tiếp tục cuộc điều tra này. Liệu bạn có thể giải mã được vụ án này không?