back to home dude

Morax và Murmur

Morax và Murmur

về Morax và Murmur

Bạn sẽ đóng vai Morax và chiến đấu với kẻ thù. Hãy gửi đồng minh tới tấn công đối phương và thu thập linh hồn của chúng ngay khi chúng chết. Bạn có thể dùng các năng lượng khác nhau để đánh chiếm lâu đài của kẻ thù.