back to home dude

Moorhuhn Solitaire

Moorhuhn Solitaire

Về Moorhuhn Solitaire

Moorhuhn Solitaire là trò chơi thẻ cổ điển vui nhộn. Thay vì gia đình hoàng tộc như thường lệ của bạn, bộ bài về Moorhuhn. Hãy xây dựng 52 thẻ bài từ quân bài át chủ cho đến vua dựa theo bộ trang phục của họ