back to home dude

Moonster Safe

Moonster Safe

về Moonster Safe

Hãy mở chiếc hộp khổng lồ này ra bằng cách giải quyết các vấn đề. Sử dụng chuột để nhấp vào các vật thể và xác định vị trí trên màn hình để tìm ra các cách giải quyết.