back to home dude

Monstre 2

Monstre 2

Về Monstre 2

sử dụng súng để bắn những pháo nổ lên tòa nhà! Hãy cố gắng làm sụp đỗ mọi thứ và nhớ không để cho bất kỳ 1 con quái vật nào sống sót! Bạn có thể đạt được huy chương vàng không nào?