back to home dude

Monstre

Monstre

Về Monstre

Đánh bại những con quái vật để chuyển sang cấp độ kế tiếp! Sử dụng những viên pháo để tiêu hủy môi trường xung quanh và nhớ là đừng để cho bất kỳ kẻ thù nào sống sót. Bạn có thể giành được huy chương vàng trong từng cấp độ không nào?