back to home dude

Monsterventures: Space Crash Người ngoài hành tinh

Monsterventures: Space Crash Người ngoài hành tinh

về Monsterventures: Space Crash Người ngoài hành tinh

Con người ngoài hành tinh Ðen bị tai nạn máy bay. Bây giờ nó phải tìm tất cả phần moteur để sửa máy bay của nó. Hãy tránh những chỗ nguy hiểm và hãy thắng được điểm số cao nhất.