back to home dude

Monster's Den: Chronicles

Monster's Den: Chronicles

về Monster's Den: Chronicles

vào vai một troang những nhân vật và chiến đấu qua những ngục tối! Chiến đấu với nhiều kẻ thù khác nhau và luân phiên tấn công lẫn nhau!