back to home dude

Monstercraft

Monstercraft

về Monstercraft

Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn tạo nên một đội quân mạnh hơn bao giờ hết! Sử dụng và kết hợp các chức năng và đặc điểm khác nhau. Khi bạn sử dụng những 'thành phần' tốt và mạnh nhất, không ai có thể đánh bại bạn!