back to home dude

Monster Truck Trip

Monster Truck Trip

về Monster Truck Trip

Hãy chứng minh bạn là tay lái xe tải hạng nặng kiệt xuất bằng cách hoàn tất mỗi cuộc thi. Nâng cấp cho xe của bạn trên đường.