back to home dude

Monster Truck Arena

Monster Truck Arena

Về Monster Truck Arena

Hãy lên chiếc xe tải quái vật của bạn và thể hiện tài năng của mình! Lái xe qua những trở ngại trên đường và sử dụng đúng thời điểm những chỉ định để có thêm sự giúp đỡ phía sau nhé!