back to home dude

Monster Match

Monster Match

về Monster Match

Sử dụng chuột để vẽ những đường thẳng mà chúng sẽ kết nối những con ma giống nhau lại! Sau đó có thể làm cho những sinh vật này biến mất, và ghi điểm! Nhưng hãy cảnh giác, những đường thẳng mới sẽ liên tục xuất hiện!