back to home dude

Monster Legions

Monster Legions

về Monster Legions

hãy mang sự bình yên đến cho vùng đất này bằng cách trở thành quán quân và đánh bại những tên thú dữ và những binh lính của chúng. Chọn cách đánh chiến thuật riêng của bạn bằng cách chọn những lá thẻ đúng. Bạn có thể sử dụng cung tên hoặc những tay lái nhanh hơn?