back to home dude

Monster Jack

Monster Jack

về Monster Jack

Đi qua những cấp độ với chiếc xe tải của bạn và ghi càng nhiều điểm càng tốt! Đừng để bị đụng nếu không bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.