back to home dude

Monster Crusade

Monster Crusade

về Monster Crusade

Bạn kiểm soát của một phù thủy rất mạnh mẽ. Thật không may bạn bị bao quanh bởi các zombie khát máu. Tiêu diệt những thây ma và giành chiến thắng vàng. Vàng bạn kiếm được có thể được chi tiêu trong cửa hàng. Vì vậy, hãy cẩn thận và chúc may mắn!