back to home dude

Monopoly Idle

Monopoly Idle

về Monopoly Idle

Bạn là một fan bự của Monopoly? Vậy hãy bắt đầu chơi thôi! Trong phiên bản một người của Monopoly này bạn là kẻ thủ đáng sợ nhất của chính mình. Cảm thấy hối hận vì đã mua con đường đó? Vậy đáng lẽ bạn đừng nên mua nó!