back to home dude

Monkey Go Happy: Sci-Fi 2

Monkey Go Happy: Sci-Fi 2

về Monkey Go Happy: Sci-Fi 2

Những chú khỉ đã du hành vào không gian với hi vọng sẽ tìm thấy hạnh phúc! Tìm kiếm mọi nơi và lấy đươc đúng những món đồ để giải được câu đố. Bạn có thể giúp chú khỉ hạnh phúc trở lại?